Skip to content

Zajedno kreiramo plan djelovanja. Čekamo Vaše sugestije?

Kako svim našim planovima i programima pristupamo vrlo temeljito i odgovorno, odlučili smo se da ćemo za naredni period naš okvirni plan djelovanja bazirati na zahtjevima i željama naših članova.

Vrlo nam je bitno čuti mišljenje i zajedno sa vama kreirati okvirni plan djelovanja, a koji će biti uslkađen sa našim mogućnostima, te ćemo zajedno raditi na izradi strategije daljeg razvoja naše zajednice.

Iskoristite priliku, i pošaljite nam svoje materijale, mišljenja i ideje putem kanala komunikacije RFC Bosna i Hercegovina.

Podjećamo da su za Vas dostupni slijedeći kanali komunikacije:

Termin za slanje iznad navedenog je 12. februrar 2021. godine.

Vaš RFC BiH team